Kontakt

TOMAHAWK – skautský obchod

Provozovatel:
CreoDat, s.r.o.
Sládkovičova 44
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

Tel.: +421 940 656 939
Kontaktujte nás e-mailem na adřese 

IČO: 366 658 01
DIČ: 202 222 73 72
Společnost není plátcem DPH.

Okřesný soud Banská Bystrica, vložka č. 11991/S, oddíl: Sro

Společnost se nenachází v likvidaci, v konkurze ani vo vyrovnání.

Bankové spojení pro platby:
Plaťte prosím v náš prospěch.
Název účtu: CreoDat, s. r. o.
FIO banka, a. s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 2900905939
Kód banky: 2010
BIC/SWIFT: FIOZ SK BA XXX
IBAN: CZ44 8330 0000 0029 0090 5939

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: +421 48 412 49 69, +421 48 415 18 71
Fax: +421 48 412 46 93
E-mail: bb@soi.sk