Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Nákup zboží v internetovém obchodě TOMAHAWK.shop mohou uskutečňovat fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

2. Prodávající

CreoDat, s.r.o.
Sládkovičova 44
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 366 658 01
DIČ: 202 222 73 72
Bankovní spojení: FIO banka, a. s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 2900905939
Kód banky: 2010
IBAN: CZ44 8330 0000 0029 0090 5939
BIC/SWIFT: FIOZ SK BA XXX
Prodávající není plátcem DPH. Všechny ceny jsou uvedeny koncové.

Telefonický kontakt: +421 940 656 939
E-mailový kontakt: uvedený v patce stránky

3. Kupující
Kupující – registrovaný uživatel systému, fyzická či právnická osoba – má na základě registrace nebo vyplnění svých kontaktních údajů právo objednat zboží nabízené v internetovém obchodě Prodávajícího.

4. Objednávka
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Objednávky je možné podat jedině elektronicky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou kupujícím. Objednávka, která je potvrzena prodávajícím, je považována za závaznou pro obě strany.

5. Zpracování osobních údajů
 Vyplněním závazné objednávky nebo registračního formuláře v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a uchovávání osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že údaje neposkytne třetí straně a poskytnuté údaje bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří společnosti, kterými doručuje prodávající objednané zboží kupujícímu, a kterým za tímto účelem může poskytnout prodávající kontaktní údaje na kupujícího.

6. Způsoby platby, platební podmínky
Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Za zboží lze platit bankovním převodem, platební kartou, dobírkou, přes PayPal, Google Pay nebo virtuální měnou Bitcoin na účet prodávajícího. V případě platby bankovním převodem si kupující může po potvrzení objednávky vytisknout zálohovou fakturu zaslanou e-mailem, která obsahuje informace o zboží, ceně a účtu prodávajícího, na který je třeba zálohovou fakturu uhradit. Splatnost zálohové faktury je 7 dní. Maximální částka objednávky zaslané na dobírku je 700 € (cca 18 000 Kč).

7. Dodací podmínky
Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí platby za zboží na účet prodávajícího. Pokud prodávající nemá zboží fyzicky ve svých skladech, (o čemž bude zákazníka informovat), a objednává jej u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se toto zboží dodat kupujícímu nejpozději do 4 týdnů od obdržení platby za zboží na účet prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu na adresu, kterou uvede v objednávkovém formuláři jako doručovací adresu.

8. Poštovné a balné do České republiky:
Kurýr: 9,99 €  (ekvivalent v Kč)
Dobírka: + 6,00 €  (ekvivalent v Kč) k poštovnému
Nad 90 € (ekvivalent v Kč) za poštovné neplatíte.

9. Záruční lhůta
Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta u indiánských stanů týpí je 24 měsíců při maximálně 12měsíčním exteriérovém provozu. Záruční lhůta ubíhá ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné závady. Ty je povinen neprodleně nahlásit dodavateli. Za závady způsobené přepravcem prodávající neručí.

10. Vrácení zboží
Dle zákona 367/2000 Sb., zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 pracovních dní od jeho převzetí. Podle téhož zákona nelze bez udání důvodu vrátit zboží, které bylo kupujícímu vyrobeno na míru (např. luk, týpí apod.)

Postup v případě odstoupení od smlouvy:
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva zcela ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá vzájemně přijatá plnění. Odstoupit může kupující tak, že tuto skutečnost oznámi prodávajícímu písemně na adresu sídla dodavatele doporučenou poštou s přiloženou kopií faktury o koupi vráceného zboží. Náklady na přepravu při vrácení zboží hradí kupující. Cena za zboží bude kupujícímu vrácena ihned po zkontrolování vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu a obalu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a případně uhradit vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, znehodnocené zboží apod.)

11. Storno objednávky
Ze strany kupujícího:

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky je možné objednávku zrušit pouze po vzájemné dohodě. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním (náklady spojené se zasláním objednávky).

Ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se již zboží nevyrábí či nedodává, nemá jej na skladě, resp. se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že některé zboží z objednávky na skladě chybí, zašle prodávající zásilku bez tohoto zboží, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Částka, kterou kupující zaplatil, mu bude převedena zpět na jeho účet do 3 pracovních dnů.

12. Závěrečná ustanovení a další ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabyly platnosti dne 14. 12. 2015.