Kontakt

TOMAHAWK – skautský obchod

Výdajné miesto pre internetový obchod:
momentálne nevydávame tovar priamo, zriaďujeme novú výdajňu

Telefonický kontakt:
Pondelok-Piatok 09:45 - 15:30
Tel.: 0940 656 939

E-mailový kontakt:
Kontaktujte nás kedykoľvek e-mailom na adrese

Sídlo spoločnosti, korešpondenčná a fakturačná adresa:
CreoDat, s.r.o.
Sládkovičova 44
974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 658 01
DIČ: 202 222 73 72
Spoločnosť nie je platcom DPH.

Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 11991/S, oddiel: Sro

Bankové spojenie:
Plaťte prosím v náš prospech.
Názov účtu: CreoDat, s. r. o.
Fio banka, a. s., Nám. SNP 21 3, 811 01 Bratislava
Číslo účtu: 2900905947
Kód banky: 8330
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK22 8330 0000 0029 0090 5947

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693
E-mail: bb@soi.sk

Spoločnosť sa nenachádza v likvidácii, v konkurze ani vo vyrovnaní.